Om oss

Ewimed Norway A/S er et selskap innen medisinsk teknologi som er en del av et europeisk konsern. Vi er spesialister på drenering av pleuravæske og ascites. Helt siden vi startet opp har pasienten vært i sentrum for alle våre aktiviteter. Vi legger derfor stor vekt på livskvalitet og pasientsikkerhet.

Om oss

Ewimed Norway A/S er et selskap innen medisinsk teknologi som er en del av et europeisk konsern. Vi er spesialister på drenering av pleuravæske og ascites. Helt siden vi startet opp har pasienten vært i sentrum for alle våre aktiviteter. Vi legger derfor stor vekt på livskvalitet og pasientsikkerhet.


ewimed – spesialister på produkter for drenering av pleuravæske og ascites


I Europa

Vi er en del av et konsern og er distribusjonspartner for produkter med fokus på intervensjonsbehandling. Konsernet har også lignende virksomhet i Tyskland, Sverige, Danmark, Østerrike, Sveits og Ungarn. Til sammen gjør dette oss til en av Europas største leverandører av permanent inneliggende katetre for drenering av pleuravæske og ascites.

Kompetente medarbeidere


Vi legger stor vekt på å jobbe i team med kompetente medarbeidere. Alle våre selgere i Norge er derfor autoriserte sykepleiere. For oss er det en selvfølge at vi hjelper hverandre innad i selskapet og at man får en grundig opplæring i fagområdet.

Vil du bli en del av ewimed-teamet?

Klikk her for å finne karrieremuligheter i konsernet!

«

Støtte til helsesektoren


Vi retter oss, med våre dokumentert prøvde produkter, mot palliativ medisin, onkologi, lungemedisin, intervensjonell radiologi, gastroenterologi og mange andre spesialområder.

I vår service inngår drenasjeopplæring for pasienter hjemme. Men vi hjelper også med bl.a. workshops for kateterimplantasjon, støtte på stedet ved kateterimplantasjon og opplæring for helsepersonell.

Vår produktportefølje omfatter produkter som er utviklet innenfor vårt eget konsern samt produkter for engangstapping.

Støtte til helsesektoren


Vi retter oss, med våre dokumentert prøvde produkter, mot palliativ medisin, onkologi, lungemedisin, intervensjonell radiologi, gastroenterologi og mange andre spesialområder.

I vår service inngår dreneringsopplæring for pasienter hjemme. Men vi hjelper også med bl.a. workshops for kateterimplantasjon, støtte på stedet ved kateterimplantasjon og opplæring for helsepersonell.

Vår produktportefølje omfatter produkter som er utviklet innenfor vårt eget konsern, PleurX™/PeritX™ dreneringsprodukter samt produkter for engangstapping.

Tusenvis av katetre fra vår gruppe implanteres hvert år.


Vår service stopper ikke etter at kateteret er implantert.
For oss står pasienten i sentrum. Vi vil at brukerne av våre drenasjeprodukter skal vite nøyaktig hvordan de brukes. Dette gir en trygghet for brukeren og øker pasientsikkerheten. Våre kompetente medarbeidere vil derfor komme og lære pasienten/pårørende eller helsepersonell hvordan produktene skal brukes på rett måte. Undervisningen kan skje på sykehuset, hos hjemmesykepleien eller i hjemmet. Pasienten trenger ikke lenger å dra til sykehuset for drenasje. Dette øker livskvaliteten for pasienten og reduserer belastningen på sykehusene.

Produkter for drenering av pleuravæske og ascites.

Org. 932 722 879

ewimed Norway AS

c/o Value Oslo AS

Erik Børrensen alle 7

3015 Drammen