Rutiner

Vi har oppsummert vår mangeårige erfaring med å anbefale ulike rutiner for drenering av pleuravæske og ascites. Disse kan være spesielt aktuelle for deg som jobber med katetre. I tillegg til informasjon om implantasjon finner du også anbefalinger for behandling samt informasjon til pasienter og hjemmesykepleiere.

Rutiner

Vi har samlet vår mangeårige erfaring i anbefalinger for ulike prosedyrer for drenering av pleuravæske og ascites. Disse kan være spesielt aktuelle for personer som jobber på sykehusavdelinger. I tillegg til informasjon om drenering med fastliggende katetre, finner du også anbefalinger for informasjon til pasienter og hjemmetjenestepersonell.


1. Behandlingsforslag og drenasjeprotokoll


Med våre permanent inneliggende katetre for tilbakevendende pleuravæske og ascites kan du enkelt gi pasienter symptomlindring og livskvalitet. Pasienten kan skrives ut fra sykehuset rett etter kateteriseringen. Pasienten kan da enkelt tappe væsken selv hjemme eller ved hjelp av pårørende eller hjemmetjeneste.

Denne typen behandling gir pasienten livskvalitet tilbake, lindrer effektivt symptomer, og reduserer samtidig belastningen på sykehusets ressurser.


2. Opplæring


For oss ligger fokus på pasienten. Vi ønsker derfor å hjelpe deg med å ivareta pasienten på best mulig måte. Vi legger derfor stor vekt på et høyt servicenivå, som en garanti for profesjonell og komplett opplæring innen drenering.


3. Informasjon til pasienten


Disse punktene bør du diskutere med pasienten i en informasjonssamtale før kateterisering.


4. Før implantasjon


Har du en pasient som skal få et permanent kateter for drenering av pleuravæske eller ascites? Da har vi noen anbefalte rutiner for å hjelpe deg med forberedelsene før prosedyren.


5. Sykehusmateriell


Det finnes ulike alternativer av produkter for implantasjon samt dreneringstilbehør til kateteret. En kort oversikt over disse og andre tilbehør finner du her.


6. Drenasjeinstruksjoner


Detaljerte drenasjeinstruksjoner og informasjon om våre drenasjesett finner du i dokumentet ”Informasjon for leger og helsepersonell». Vi anbefaler også en gratis opplæring før du tar imot din første pasient; ta gjerne kontakt med oss!


7. Skifte bandasje


Pasienter med permanent kateter for drenering av pleuravæske og ascites bør skifte bandasjen minst 2 ganger i uken. Vil du se hvordan man skifter bandasje? Ingen problem, vi har satt sammen instruksjoner for hvordan man skifter bandasje.

Hvis du har spørsmål er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss personlig!


8. Informasjon til hjemmetjenesten


Dersom pasienten blir skrevet ut til hjemmetjenesten kan følgende informasjon være av interesse.


9. Før utskriving


Du har en pasient som har fått et permanent inneliggende kateter for langvarig drenering av tilbakevendende pleuravæske eller ascites. Du kan nå skrive ut pasienten fra sykehuset. Hva vil skje da?

For å sikre en smidig utskriving har vi satt sammen litt informasjon som kan vurderes i utskrivingsprosessen.


10. Skylling av kateteret


Avhengig av viskositeten på pleura-/ascitesvæsken kan det i visse tilfeller være nødvendig å skylle kateteret. Dette gjør man bare for å gjenopprette flyten dersom kateteret er tilstoppet. Bare leger, eller sykepleiere på ordinasjon av en lege, kan skylle kateteret og det gjøres aseptisk.

Produkter for drenering av pleuravæske og ascites.

Org. 932 722 879

ewimed Norway AS

c/o Value Oslo AS

Erik Børrensen alle 7

3015 Drammen