Ordliste

Når man diskuterer medisinske behandlingsmetoder, kommer man ofte over ulike medisinske termer og andre fremmedord. Dette er også tilfellet på vår nettside eller i våre brosjyrer når vi gir informasjon om drenering av pleuravæske og ascites. For å gjøre det lettere å forstå tekstene har vi samlet noen vanlige begrep med korte forklaringer i vår ordliste.

Ordliste

Når man snakker om medisinske behandlingsmetoder, kommer man ofte over ulike medisinske termer og andre fremmedord. Dette er også tilfellet på vår nettside eller i våre brosjyrer når vi gir informasjon om pleuralvæskedrenasje og ascites. For å gjøre det lettere å forstå tekstene har vi samlet noen vanlige begreper med korte forklaringer i vår ordliste.


A B C D E F H I K L M ØY P R s T Ø Åh


A

Albumintap

reduksjon av mengden protein i blodet (proteinreduksjon)

Ascites

opphopning av væske i bukhulen (magen)

B

Bariumsulfat

Bronkopleural fistel

Røntgenkontrastmiddel

åpen forbindelsespassasje mellom pleurahulen og bronkialtreet i lungene

D

DEHP

mykner av plast

Dyspné

pustevansker

E

Elektrolyttforstyrrelse

forstyrrelse av den normale konsentrasjonen av ulike salter (f.eks. natrium, kalium, kalsium) i blodet eller i kroppscellene (cellesalter)

Erytem

utslett

F

Ftalater

Ftalateksponering

myknere (f.eks. DEHP)

komme i kontakt med ftalater

H

Heimlichventil

tilbakeslagsventil for økt pasientsikkerhet

Hepatorenalt syndrom

redusert nyrefunksjon ved alvorlig akutt eller kronisk leversykdom

Hypotensjon

lavt blodtrykk

I

Infeksjon

immunforsvarets respons på smittestoffer som f.eks. baktierier, virus osv.

K

Koagel

Kretskollaps

blodkake (blodlevre)

midlertidig bevisstløshet

L

Lungeemfysem

irreversibel skade på alveolene

M

Malign

ondartet

O

Okklusjon

blokkering av et hult organ (f.eks. en blodåre) eller et kateter

P

Peritonealt hulrom

del av bukhulen

Peritoneum

en membran som danner et lag i bukhulen og omgir organene i bukhulen (bukhinnen)

Peritonitt

Betennelse i peritonium (bukhinnen)

Pleura

Tynn, serøs hinne i pleurarommet

Pleuravæske

væske i lungesekken

Pneumotoraks

luft i rommet mellom lungen og brystveggen

R

Re-ekspansjonslungeødem

opphopning av væske i lungevevet forårsaket av en plutselig utvidelse av den tidligere komprimerte lungen; akutt pustebesvær

s

Septum

skillevegg mellom rom som er adskilt i et hulrom i kroppen (f.eks. bukhulen).

Septumdannelse

bindevev (septum) som kan danne separate rom i et hulrom i kroppen (f.eks. i bukhulen)

Serøs

tyntflytende, serumlignende

Snitt

hudsnitt under operasjon, f.eks. for kateterimplantasjon

Subkutant vev

vev under huden

T

Thorax

brystkasse

Thoraxdrenering

drenering av blod, sekret eller luft fra pleurahulen (rommet mellom ribbeina og lungen)

Terapirefraktær

Svarer ikke på behandling

Tilbakeslagsventil

enveisventil, der strømmen kan gå fritt en vei

Tilbakevendende væske

væske som stadig kommer tilbake

Ø

Ødem

hevelse forårsaket av væskeretensjon

Produkter for drenering av pleuravæske og ascites.

Org. 932 722 879

ewimed Norway AS

c/o Value Oslo AS

Erik Børrensen alle 7

3015 Drammen