Helsepersonell på sykehus

Har dere pasienter med tilbakevendende pleural effusjon og ascites på sykehusavdelingen deres? I så fall er det sannsynlig at dere bruker våre permanente katetre. Her finner du forslag til rutiner og informasjon om våre produkter.

Pleiepersonell på sykehus

Har du pasienter med tilbakevendende pleural effusjon og ascites på sykehusavdelingen din? I så fall er det sannsynlig at du bruker våre inneliggende katetre for intermitterende langtidsdrenering. Så her kan du finne noen anbefalinger for prosedyrer og informasjon om produkter.


Jobber du på sykehus og behandler pasienter med tilbakevendende pleuravæske og ascites? Da bruker dere kanskje våre permenente katetre drainova®? Her finner du noen forslag til rutiner som kan hjelpe dere i behandlingen.

Behandler dere pasienter med tilbakevendende pleuravæske og ascites på avdelingen deres? Bruker dere et permanent kateter drainova® ? Da finner du her de ulike variantene av dreneringsmateriale.

Har du pasienter med tilbakevendende, terapirefraktær pleuravæske? Internasjonale retningslinjer anbefaler å bruke permanente kateter som ‘first-line treatment’. Dette reduserer antall sykehusdager og forbedrer pasientens livskvalitet. Se vår video ovenfor for mer informasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer!

Jobber du på sykehus og behandler pasienter med tilbakevendende pleuravæske og ascites? Da bruker dere kanskje våre permenente katetre, som drainova® eller PleurX™/PertiX™? Her finner du noen forslag til rutiner som kan hjelpe dere i behandlingen.

Behandler dere pasienter med tilbakevendende pleuravæske og ascites på avdelingen deres? Bruker dere et permanent kateter som drainova® eller PleurX™/PeritX™? Da finner du her de ulike variantene av dreneringsmateriale.

Har du pasienter med tilbakevendende, terapirefraktær pleuravæske? Internasjonale retningslinjer anbefaler å bruke permanente kateter som ‘first-line treatment’. Dette reduserer antall sykehusdager og forbedrer pasientens livskvalitet. Se vår video ovenfor for mer informasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer!

Har du noen spørsmål?

Her er noen av våre ofte stilte spørsmål.

FAQ
Produkter for drenering av pleuravæske og ascites.

Org. 932 722 879

ewimed Norway AS

c/o Value Oslo AS

Erik Børrensen alle 7

3015 Drammen