Om drenasje

Her vil de som jobber i hjemmetjenesten finne nyttig informasjon og rutiner for drenering av pleuravæske og ascites med permanente katetre.

Om drænage

Hjemmeplejen kan finde nyttige oplysninger her vedrørende drænage af pleuravæske og ascites med permanent indlagte katetre.


1. Opplæring


For oss er fokus på pasienten. Vi ønsker å hjelpe deg med å ivareta pasienten på best mulig måte. Vi legger derfor stor vekt på et høyt servicenivå, som en garanti for profesjonell og komplett opplæring i drenasje.


2. Drenasjeinstruksjoner


Detaljerte drenasjeinstruksjoner og informasjon om våre drenasjesett finner du i dokumentet «Informasjon for leger og helsepersonell.» Vi anbefaler også en gratis opplæring før du tar imot din første pasient; ta gjerne kontakt med oss!


3. Skifte bandasje


Pasienter med permanent kateter for drenering av pleuravæske og ascites bør skifte bandasjen minst to ganger i uken. Vil du se hvordan man skifter bandasje? Ikke noe problem, vi har satt sammen instruksjoner for hvordan man skifter bandasje.

Hvis du har spørsmål er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss personlig!


4. Skylling av kateteret


Avhengig av viskositeten på pleura-/ascitesvæsken kan det i visse tilfeller være nødvendig å skylle kateteret. Dette gjør man bare for å gjenopprette flyten dersom kateteret er tilstoppet. Bare leger, eller sykepleiere på ordinasjon av en lege, kan skylle kateteret og det gjøres aseptisk.

Har du noen spørsmål?

Her er noen av våre ofte stilte spørsmål.

Produkter for drenering av pleuravæske og ascites.

Org. 932 722 879

ewimed Norway AS

c/o Value Oslo AS

Erik Børrensen alle 7

3015 Drammen