Helsepersonell

Jobber du i helsesektoren og behandler pasienter med tilbakevendende pleuravæske eller ascites? Her finner du informasjon om våre permanente katetre for drenasje i hjemmet. Vi har også utarbeidet rutiner for våre produkter som kan være intressante for deg innenfor ditt ansvarområde.

Helsepersonell

Jobber du i helsesektoren og behandler pasienter med tilbakevendende pleuravæske eller ascites? Her finner du informasjon om våre permanente dreneringskatetre og bruksanvisning for våre produkter.

Jobber du i helsesektoren og behandler pasienter med tilbakevendende pleuravæske eller ascites? Her finner du informasjon om våre permanente (innlagte) dreneringskatetre og bruksanvisning for våre produkter.


Jobber du på en klinikk som implanterer våre permanente katetre for drenering av pleuravæske og ascites (drainova®)? Her finner du spesialutviklede rutiner og mer informasjon om våre produkter.

Har dere pasienter med tilbakevendende pleuravæske og ascites på avdelingen deres? Her finner du forslag til rutiner for sykehusavdelinger som behandler pasienter med våre permanente katetre (drainova®).

Jobber du i hjemmesykepleien og behandler pasienter med våre permanente katetre for drenering av pleuravæske og ascites (drainova®)? Her finner du litt informasjon om hvordan man drenerer og hvordan man bruker våre drenasjesett.

Jobber du på en klinikk som implanterer våre permanente katetre for drenering av pleuravæske og ascites (drainova® eller PleurX™/PeritX™)? Her finner du spesialutviklede rutiner og mer informasjon om våre produkter.

Har dere pasienter med tilbakevendende pleuravæske og ascites på avdelingen deres? Her finner du du forslag til rutiner for sykehusavdelinger som behandler pasienter med våre permanente katetre (drainova® eller PleurX™/PeritX™).

Jobber du i hjemmesykepleien og behandler pasienter med våre permanente katetre for drenering av plauravæske og ascites (drainova® eller PleurX™/PeritX™)? Her finner du litt informasjon om hvordan man drenerer og hvordan man bruker våre dreneringssett.

Har du noen spørsmål?

Her er noen av våre ofte stilte spørsmål.

FAQ
Produkter for drenering av pleuravæske og ascites.

Org. 932 722 879

ewimed Norway AS

c/o Value Oslo AS

Erik Børrensen alle 7

3015 Drammen