Rutiner

Vi har oppsummert vår mangeårige erfaring med å anbefale ulike rutiner for drenering av pleuravæske og ascites. Disse kan være spesielt aktuelle for deg som jobber med katetre. I tillegg til informasjon om implantasjon finner du også anbefalinger for behandling samt informasjon til pasienter og hjemmesykepleiere.

Rutiner

Vi har oppsummert vår mangeårige erfaring med å anbefale ulike rutiner for drenering av pleuravæske og ascites. Disse kan være spesielt aktuelle for deg som jobber med katetre. I tillegg til informasjon om implantasjon finner du også anbefalinger for behandling og informasjon til pasienter og hjemmesykepleie.


1. Behandlingsforslag og drenasjeprotokoll


Med våre permanente katetre for tilbakevendende pleuravæske og ascites kan du enkelt gi pasienten symptomlindring og økt livskvalitet. Pasienten kan skrives ut fra sykehuset like etter kateterinnleggelsen. Deretter kan pasienten enkelt drenere væsken hjemme, enten selv eller med hjelp fra pårørende eller hjemmesykepleier.

Denne behandlingsformen gir pasienten livskvaliteten tilbake, lindrer effektivt symptomer og avlaster samtidig sykehusets ressurser.


2. Informasjon til pasienter


Disse punktene bør diskuteres med pasienten i et informasjonsmøte før kateterisering.


3. Før implantasjon


Planlegger du å plassere et permanent inneliggende kateter for å drenere pleuravæske eller ascites? Da har vi noen anbefalte rutiner for å hjelpe deg med forberedelsene før prosedyren.


4. Implantasjon – steg for steg


Implantasjon av kateteret er en minimalt invasiv prosedyre. Deretter gir kateteret pasienten mulighet til å drenerere tilbakevendende pleuravæske og ascites uten sykehusinnleggelse. Denne behandlingsformen forbedrer dermed pasientens livskvalitet, lindrer effektivt symptomer og reduserer sykehusets kostnader og ressursbruk.

Her er en oversikt over anbefalt implantasjon steg for steg, med eksempler på implantasjon ved pleuravæske.


5. Kateterpass


Kateterpasset er et krav i henhold til den nye forskriften om medisinsk utstyr (MDR), som trådte i kraft i mai 2021. Et permanent inneliggende kateter regnes som et implantat og produktet må følges av et implantasjonskort. Dette implantasjonskortet kaller vi et kateterpass. Det forbedrer pasientsikkerheten og inneholder all viktig informasjon om kateteret som skal implanteres. Det gjør det mulig for pasienter og leger å spore produktet tilbake til produsenten. Ved komplikasjoner eller nødstilfeller finnes i passet relevant medisinsk informasjon om pasienten og kateteret samt rett kontaktperson.


6. Sykehusmateriell


Det finnes ulike alternativer på produkter for implantasjon samt drenasjetilbehør til kateteret. En kort oversikt over disse og andre tilbehør finner du her.


7. Drenasjeinstruksjoner


Detaljerte drenasjeinstruksjoner og informasjon om våre drenasjesett finner du i dokumentet ”Informasjon for leger og helsepersonell.» Vi anbefaler også en gratis opplæring før du tar imot din første pasient; ta gjerne kontakt med oss!


8. Skifte bandasje


Pasienter med permanent kateter for drenering av pleuravæske og ascites bør skifte bandasjen minst 2 ganger i uken. Vil du se hvordan man skifter bandasje? Ikke noe problem, vi har satt sammen instruksjoner for hvordan man skifter bandasje.

Hvis du har spørsmål er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss personlig!


9. Informasjon til hjemmetjenesten


Dersom pasienten blir skrevet ut til hjemmetjenesten kan følgende informasjon være av interesse.


10. Før utskriving


Så du har implantert et kateter på grunn av tilbakevendende pleuravæske eller ascites og kan nå skrive ut pasienten fra sykehus. Hva skjer nå?

For å sikre en smidig utskriving har vi samlet informasjon til vurdering i prosessen.


11. Skylling av kateteret


Avhengig av viskositeten på pleura-/ascitesvæsken kan det i visse tilfeller være nødvendig å skylle kateteret. Dette gjør man bare for å gjenopprette flyten dersom kateteret er tilstoppet. Bare leger, eller sykepleiere på ordinasjon av en lege, kan skylle kateteret og det gjøres aseptisk.


12. Eksplantasjon av kateteret


Når det kommer mindre enn 50 ml væske ved tre etterfølgende drenasjetilfeller, kan ett av følgende problem være årsaken:

  • Pasientens sykdomsforløp gjør at det ikke dannes mer ascites eller pleuravæske.
  • En pleurodese har oppstått.
  • Kateteret ligger i en lomme uten væske.
  • Kateteret er tilstoppet. Hvis dette ikke kan løses med skylling, kan kateteret fjernes.

Hvis du av en eller annen grunn må fjerne kateteret, anbefaler vi følgende rutine:

Produkter for drenering av pleuravæske og ascites.

Org. 932 722 879

ewimed Norway AS

c/o Value Oslo AS

Erik Børrensen alle 7

3015 Drammen